Gezondheidscentrum 'De Weme', Menaam is geopend op:
iedere werkdag van 08:00 uur - 17:00 uur
Telefoonnummer:
0518-700250
Telefoonnummer: 0518-700250
Geopend op: iedere werkdag van 08:00 uur - 17:00 uur

Assistentes

In de praktijk werken 2 dokters -en apothekersassistentes: Tineke Roest-Fridsma en Wilma Sjaarda. Als doktersassistente is Trinette Sloot werkzaam. De vaste invalassistentes zijn: Akke Frankena en Susan Schram.

U kunt bij hen altijd terecht met vragen en/of adviezen over uw gezondheid, medicatie en overige zaken.

De assistentes zijn tevens bevoegd om kleine medische handelingen uit te voeren:

 • bloeddruk meten
 • oren uitspuiten (3 dagen voor het uitspuiten de oren 3 maal daags druppelen met olie)
 • injecties toedienen
 • urine nakijken
 • glucose bepalen
 • wondbehandeling/controle
 • tapen
 • zwachtelen
 • hartfilmpje maken
 • hechtingen verwijderen
 • wratten aanstippen 
 • registratie 24 uurs bloeddrukmeter
 • hartritmeregistratie
 • bloedafname

Voor bovenstaande zaken houden de assistentes dagelijks spreekuur tussen 13.00 uur - 14.00 uur. U dient hiervoor een afspraak te maken (tussen 08.00 uur - 09.30 uur of tussen 14.00 uur - 15.00 uur) via telefoonnummer 0518-700250.