Gezondheidscentrum 'De Weme', Menaam is geopend op:
iedere werkdag van 08:00 uur - 17:00 uur
Telefoonnummer:
0518-700250
Telefoonnummer: 0518-700250
Geopend op: iedere werkdag van 08:00 uur - 17:00 uur

Informatie behandelverbod e.d.

Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie en het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en dit met ons te bespreken.

Een voorbeeld van een euthanasieverklaring en een behandelverbod vindt u op www.nvve.nl (klik op 'wilsverklaringen'). Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen. Als u al een gesprek hebt gehad met uw huisarts kunt u één exemplaar van de getekende verklaring(en) afgeven bij de assistente. Als dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden maakt u dan een afspraak bij uw huisarts en vraag dan om dubbele tijd, om alles rustig te kunnen bespreken.